“HDP ile ilgim yok” demi?ti

 

Hafta sonu düzenlenen kongrede Cumhuriyet Halk Partisi’nin
yeni ?stanbul ?l Ba?kan? seçilen Canan Kaftanc?o?lu’nun HDP e? genel ba?kan?
Selahattin Demirta? ve CHP genel Ba?kan yard?mc?s? ve ?zmir milletvekili Zeynep
Alt?ok ile ne?eli bir ?ekilde e?lenirken göründükleri foto?raflar? ortaya
ç?kt?.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

 

 

?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???’nca sosyal medyadaki
payla??mlar? nedeniyle “terör örgütü PKK ve DHKP-C’nin propagandas?n? yapt???”,
“Cumhurba?kan?na hakaret içeren ifadeler kulland???” iddias?yla hakk?nda soru?turma
ba?lat?lan ve önceki gün canl? yay?na ba?land??? bir televizyon kanal?nda HDP
çizgisine yak?n olmad???n? ifade eden Canan Kaftanc?o?lu’nun bu foto?raflara
nas?l bir yorum getirece?i merak konusu oldu.

 

 

 

 

 

Dündar’la da foto?raf çektirmi?

 

CHP ?stanbul il ba?kanl???na seçilmesi parti taban?
taraf?ndan tepki ile kar??lanan Canan Kaftanc?o?lu’nun, bir süre önce
Almanya’ya kaçmak zorunda kalan Can Dündar ile de foto?raf çekindi?i ortaya
ç?kt?.

 

 

 

Parti taban? öfkeli

 

Kaftanc?o?lu’nun ?stanbul il ba?kanl???na seçilmesi
Cumhuriyet Halk Partisi’nin Atatürkçü taban?nda ciddi tepkilere neden oldu.
Canan Kaftanc?o?lu’nun twitter sosyal payla??m sitesinden yapt??? baz?
payla??mlar? ve HDP yöneticileri ile e?lenirken çektirdi?i foto?raflar? gündeme
ta??yan bir k?s?m partili, Genel Merkez’in bir an evvel duruma müdahale
etmemesi halinde bir daha Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy vermeyeceklerini
duyurdular.

 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Atatürk ilkelerinden tamamen
uzakla?t???n?, PKK terör örgütü ile HDP’nin çizgisine girdi?ini iddia eden
partililer, CHP yöneticilerini ve milletvekillerini göreve davet etti.