En Güzel WhatsApp
Durumlar?

 Dünyada en çok
kullan?c?ya sahip (1 Milyar indirme) uygulamalardan birisi olan WhatsApp’ta, bildi?imiz gibi durum
yaz?lar? oldukça popüler. Kimisi sevgilisine a?k dolu sözler, kimisi ayr?ld???
eski sevgilisine göndermeler, kimisi de di?er duygu ve dü?üncelerini payla??yor
WhatsApp durumlar?nda. Bende
seçti?im birbirinden güzel WhatsApp
durumlar?n? sizlerle payla?maya karar verdim. ??te o birbirinden güzel WhatsApp durumlar?.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

En Güzel WhatsApp
Durum Yaz?lar?

·        
A?k ve sevinç büyük çabalar?n kanatlar?d?r.

·        
Üzülme ne olur, bugünler dün olur.

·        
Sevmenin s?n?r? olmaz.

·        
Mutlu olmay? biliyorsan sevmeyi bileceksin, gerçekten
seviyorsan ömrünü vereceksin.

·        
Kaleciyle kar?? kar??ya.

·        
Ne
haliniz varsa gülün.

·        
Ayr?l?k
dayan?l?r gibi de?il, de?il mi?

·        
Hepiniz iletilerim gibisiniz sadece anl?k.

·        
Baz? insanlara verdi?im de?eri geri almak
istiyorum.

·        
Çok sevdim çok kaybettim.

·        
Kaybettiklerimi belki özlerim. Ama,
vazgeçtiklerimin hiç ?ans? yok.

·        
Sahi hiç gelmedim mi akl?na?

·        
Oluruna b?rakt?m seni; olmazlar?n bende kald?.

·        
Umutlar
ba?ka bahara…

·        
Çok
sevdim çok kaybettim.

·        
Yaln?zl?k
m?? Kral? bende.

·        
A?k, kanatlan?p uçmakt?r ey yar!

·        
Bakakald?m pe?inden; ne gözümü alabildim, ne
göze alabildim.

·        
Yaln?zl???m; hayat?m?n tek s?rda??.

·        
H?r t?rcih bir vazg?çi?tir.

·        
Sar?lmak için yürek gerekir, kollar sonraki i?.

·        
Beni unutarak de?il, severek ba???la.

·        
Bu yaln?zl?k
benim ili?meyin.

·        
Derdi veren, çözümünü unutur mu hiç?

·        
Tek ki?ilik miydi bu koca ?ehir, sen gidince
bombo? kald?.

·        
Giden dönmedi, kalan unutmad?.