Oversikt proteinkonsentrat, fiskemel og fiskeolje. Selskapet driver 26 fabrikker

Oversikt

Hydro er et aluminiumsfirma med 35.000 ansatte i 40 land på alle
kontinenter, og kombinerer lokal kompetanse, verdensrekkevidde og evner i FoU.
I tillegg til produksjon av primæraluminium, valsede og ekstruderte produkter
og resirkulering. Hydro lager også bauxitt, forbedrer alumina og genererer
energi som det eneste 360 ??° selskapet i den globale aluminiumindustrien.
Hydro er til stede innen alle markedssegmenter for aluminium, med salgs- og
handelsaktiviteter i hele verdikjeden som serverer mer enn 30.000 kunder. Hydro
er forpliktet til å styrke kundenes og samfunnets levedyktighet, og skape en
bærekraftig fremtid gjennom innovative aluminiumløsninger, basert på Norge og
basert på mer enn hundre års erfaring innen fornybar energi, teknologi og innovasjon.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Kårstø er et industrianlegg i nærheten av landsbyen Susort, langs Boknafjorden, i Tysvær kommune i Rogaland fylke. Stedet har en rekke naturgassforedlingsanlegg som forbrenner naturgass og kondensat fra feltene i Nordsjøen, inkludert gassfeltene Åsgard, Mikkel og Sleipner. Kårstø-prosesskomplekset er Europas største eksportport for naturgassvæsker (NGL) og den tredje største i verden. Industriområdet er også stedet for Kårstøs kraftstasjon.

 

FMC Technologies er verdensledende for energibransjen som leverer oljetjenesteutstyr til avanserte systemer og produkter som produksjons- og prosessanlegg brukes for undervann, overflate systemer, høytrykks væskekontrollutstyr, måleløsninger og marine lastesystemer for olje.

Pelagia AS er en ledende produsent av pelagiske fiskprodukter til konsum, og en
viktig leverandør av essensielle ingredienser i all slags fisk og fôr som
proteinkonsentrat, fiskemel og fiskeolje. Selskapet driver 26 fabrikker i
Norge, Storbritannia, Irland og Danmark. Tjuefire av fabrikkene er 100% eide,
mens tre av dem eier de sammen med medarbeidere. Austevoll Seafood ASA og Kvefi
AS eier Pelagia i en 50/50 splitt.

BioMar er
verdensledende innen høyytelsesdieter for mer enn 45 forskjellige fisk- og reke
arter i over 80 land. BioMars arv ble grunnlagt i 1962 av en gruppe danske
fiskebønder, og er en langsiktig satsing på å utvikle akvakulturindustrien på
en ansvarlig og bærekraftig måte.

Prosessoperatørens
arbeid

Prosessoperatører overvåker og administrerer hele produksjonsprosessen til et produksjonsanlegg eller annet industrianlegg. De overvåker utstyr for å sikre anleggets kvalitet, effektivitet og sikkerhet. De er også ansvarlige for sikker drift, grunnleggende vedlikehold og feilsøking av anleggets utstyr og instrumenter. Prosessoperatører er dyktige fagfolk som ofte jobber som en del av et lag og gir ledelse.