Zoals achtergelaten waarvan veel mensen natuurlijk last

Zoals het al bekend is, heeft de orkaan Irma op woensdag6 september Sint Maarten aangetroffen. Na deze passage van de orkaan Irma wasSint Maarten ernstig vernietigd en onbereikbaar gebleven.

De meeste schades dieSint Maarten onderging waren aan de woningen, stranden en communicatiemiddelen.Hiernaast was er ook veel last van water en stroomvoorzieningen. Het percentageaan woningen die beschadigd en ingestort werden door deze ramp bedraagt volgensde BNR 70 procent. Hiernaast kon er ook geen enkel vliegtuig en bovendien geenenkele schepen op Sint Maarten komen doordat de zeehaventerminal, pieren en ookde luchthavens helemaal vernietigd waren. Gelukkig werd het vliegveld zo snelmogelijk schoon gemaakt door de Nederlandse militairen zodat de militairevliegtuigen konden landen om hulpgoederen voor Sint Maarten te brengen. Inafbeelding 1.1 hiernaast kunt u zien hoe Sint Maarten is gebleven na deverwoesting.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 •             Overstromingen en stroomvoorzieningen Orkaan Irma heeft naast haar spoor vanvernielingen, ook veel overstromingen achtergelaten waarvan veel mensennatuurlijk last van hadden. Deze overstromingen waren niet alleen gaande opSint Maarten maar ook in Florida was het echt schandalig. In Florida hield dezeoverstromingen niet op maar ging tijd voor tijd meer stijgen.

Hiernaast zatenook miljoenen inwoners zonder stroom. In Florida waren er volgens deLeidschdagblad 17.000 reparateurs aan het werk gegaan voor destroomvoorzieningen.

 •             Geen contact Het eiland Sint Maarten, liggend in de Caraïbischgebied, onderging de meeste schade. Volgens het Volkrant werd het tijdens destorm moeilijk om contact met Sint Maarten te houden. Dit was omdat dehoofdtoren van de leverancier UTS was omgevallen en dit had ernstige schade aanhun systemen gebracht. Om te voorkomen dat de netwerken verder beschadigd zoudenraken, besloot UTS het netwerk volledig uit te schakelen.   •             Sint Eustatius Volgens hetzelfde editie van het Volkskrantwas het schade op Sint Eustatius  naorkaan Irma ook groot. Zoals in Sint Maarten, werden vele huizen verwoest,gedeeltelijk door omgevallen bomen. Bomen lagen ook overal op de weg.

Ookvielen de elektriciteitspalen om en werden weggewaaid waardoor hetelektriciteit op bijna het hele eiland is uitgevallen. Ook hier werd hettelefoonverkeer lastig. Dit kwam ook door de uitgevallenelektriciteit.  •             Aantal doden Het orkaan Irma heeft niet alleen schadeveroorzaakt aan materiële middelen, maar het heeft ook verschillende dodenveroorzaakt.

Als we het internationaal bekijken, heeft de orkaan Irma in totaal134 doden volgens Wikipedia veroorzaakt, waarvan op Anguilla 1 dood wasgevallen. Vervolgens waren er op Barbuda 3 doden gevallen en in Barbados 1.Er waren ook doden op de BritseMaagdeneilanden gevallen waarvan 4 gevonden werd. Vervolgens op Cuba 10, Haïti1, Puerto Rico 3, Saint Kitts, Franse Saint Martin en Saint Barthélemy 11, SintMaarten 4, Verenigde Staten 90 en als laatste de Amerikaanse Maagdeneilandenmet 4 doden. ·        Diefstal Volgens een artikel van AD.nl , geschrevendoor Raymond Boere en een video die te zien is op hun website, kunnen we ziendat na het orkaan Irma veel mensen zonder werk, geld en levensmiddelen zijngebleven. Afbeelding 1.

2  Ná het orkaan Irmazijn er veel mensen zonder werk, geld en levensmiddelen gebleven. Door hetgebrek hiervan besloten enkele mensen dan het om te gaan stelen zodat ze dezegoederen konden verkrijgen. Het waren niet alleen primaire levensmiddelen datdeze mensen gingen stelen. Ze hebben van de chaos geprofiteerd om ook luxegoederen te stelen. Jongeren, ouderen, zelfs zwangere vrouwen trekken vroeg in de ochtend naarhet hart van Philipsburg om te stelen. Er waren mensen die zelfs professionelezagen, noodaggregaten voor stroom, breekijzers, machetes, pistool en anderzwaar gereedschap om in zaken binnen te dringen. Er werden wel enkele mensenaangehouden voor plunderingen maar er werd weinig eraan gedaan.

Door het grotechaos kon het kleine aantal politie weinig doen doordat er te veel mensenwaren. Ze moesten gewoon bijzitten en kijken hoe winkels werden leeggeplunderd.In afbeelding 1.2 kunt u zien hoe mensenluxe goederen uit de winkels haalden. Afbeelding 1.1 •             De staat van Sint Maarten  1.2 Schade 1.

Wat hield de natuurramp Irma in?                                      Irma arriveerde op zondag 10 september 2017aan de kust van Florida en liet hier ook een spoor van vernietiging. Na de aankomstvan Irma in Florida is ze weer tot een tropische storm geworden en de wind isweer afgezakt naar een snelheid van 110 kilometer als een storm categorie2. ? •             Het einde  Op 6 september 2017 kwam orkaan Irma opSint Maarten aan. Op dat moment was Irma een orkaan van categorie 5. Dit haddus een windsnelheid van 280 kilometer per uur. Deze orkaan was een van dezwaarste stormen van deze eeuw die de Atlantische oceaan heeft gekend naast deorkaan Wilma in 2005.

Tevens had Irma de laagste luchtdruk sinds orkaan Dean in2007. Daarnaast was orkaan Irma ook de eerste orkaan categorie 5 die deBovenwindse Eilanden heeft gekend. Eindelijk was de windsnelheid op donderdag 7september 2017 gezakt op het moment dat Irma de noordkust van de DominicaanseRepubliek raakte.

  Enkele dagen later begon Irma sterker teworden en heeft zich tot een orkaan categorie 4 ontwikkeld. Terwijl het orkaanIrma dichter bij de Leeuwardse eilanden aankwam, onderging ze een tweede fase.In deze fase versnelde haar windsnelheid tot 280 kilometer per uur. Door dezeontwikkeling werd Irma een orkaan van categorie 5.

  Vanaf 26 augustus 2017 begon de”National Hurricane Center” (NHC) de golven van de orkaan Irma ten westenvan Afrika te monitoren. Op het website www.standaard.be staat dat Irma als eentropische storm, voor de kust van Guinee-Bissau.

Vervolgens trok de storm naarKaapverdië. De orkaan was op 30 augustus uit een tropische golf bij deKaapverdische Eilanden ontstaan. Later kwam ze in het gebied tussen Kaapverdiëen de Caraïben en ging hier van storm tot een orkaan. Vóór dat we het wisten,begon de orkaan Irma per 1 september snel te groeien met een snelheid van 110kilometer per uur tot 185 kilometer per uur in alleen maar 12 uren.

 •             Het begin  Vaak horen we van orkanen maar wat zijn orkaneneigenlijk? Een orkaan is een tropische storm waarbij de windsnelheden ongeveer tot117 kilometer per uur komen. Een andere naam voor een orkaan is een tropische cycloonof een tropische tyfoon. Oceaanwater is de kern van een orkaan. Op het momentdat, dat water een temperatuur boven de 27 graden Celsius bereikt, dan begint deluchtdamp en de waterdamp te stijgen.

Wanneer dit is gebeurt, onstaat boven hetwateroppervlak een lagedrukgebied waardoor de lucht van alle kanten kan door stromen.Hierna gaat de druk stijgen en wordt de opgestegen lucht omlaag geduwd en er ontstaateen soort ‘oog’ die een diameter kan hebben van 30 tot 50 kilometer. Dedraaiing van de aarde zorgt ervoor dat de windstromen een bepaalde richting opgaan.

 •             Omschrijving van een orkaan